Nytt og nyttig fra PCOS-fronten!

Polycystisk ovariesyndrom er den vanligste hormonforstyrrelsen hos kvinner. Av norske kvinner har 10–15 prosent tilstanden, og den er mest sannsynlig udiagnostisert. Fastlegen møter i løpet av en vanlig arbeids- uke antagelig fire til fem kvinner med polycystisk ovariesyndrom.

Fysisk aktivitet er sterkt å anbefale for kvinner med PCOS.

Illustrasjonsfoto. Colourbox

Bente Prytz Mjølstad

Spesialist i allmennmedisin, førsteamanuensis ph.d., Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Eszter Vanky

Spesialist i gynekologi og fødselshjelp, St. Olavs Hospital, professor ved Institutt for klinisk molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)