Håndtering av antikoagulantia i tannlegepraksis

Målet med denne artikkelen er å tydeliggjøre når det er behov for at tannleger og fastleger har kontakt om pasientens antikoagulasjon. Dette innebærer ikke at samarbeidet mellom lege og tannlege skal reduseres – tvert imot: God kontakt mellom pasientens fastlege og tannlege er viktig.

God kommunikasjon mellom pasientens fastlege og tannlege er viktig.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Marte Kvittum Tangen

Leder i Norsk forening for allmennmedisin

Heming Olsen Bergem

President i Den norske tannlegeforening

Ingrid Lunde Steen

Master i farmasi, leder Relis Midt-Norge

Ketil Arne Espnes

Spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakologi, overlege avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital