Langtidssykmeldte blir uføretrygdet

En tiårs kohortstudie

Av hundre sykmeldte blir 93 friskmeldt i løpet av de første seks måneder. Mange av de resterende sju prosent blir uførepensjonerte de kommende ti årene.

Illustrasjonsfoto: Jan Solheim /Scandinavian Stockphoto

Dag Brekke

Pensjonert lege, ph.d.