Anna Stavdal – vår president i verden

Når vil Norge neste gang få en verdensmester i sjakk? Vil det ta hundre år, eller tusen år? Nordmannen Trygve Lie var den første generalsekretæren i FN. Vil det skje igjen? Neppe i vår tid. Men akkurat nå, i vår tid, har vi en norsk president i den internasjonale organisasjonen for allmennleger, WONCA. Anna Stavdal heter hun, og hun ble valgt i 2018. Etter en læretid som President-Elect tiltrådte hun som president i 2021. Til høsten er det verdenskonferanse i WONCA og hennes presidentperiode er over. Hun fortsetter imidlertid som Immediate Past President, en slags sjuende mor i huset, i nok et år. Dette arbeidet fortjener en markering.

Arkivfoto

Njål Flem Mæland

Redaktør i Utposten