Klagesaker mot fastleger og endret Helsepersonellov:

Vil fremtiden bli bedre?

I en tankevekkende leder i Utposten 4–2021, «Gi meg de rene og ranke», beskrev Njål Flem Mæland hvordan det føles for allmennleger å motta brev fra Helsetilsynet i klagesaker, en beskrivelse de fleste allmennleger vil kjenne seg igjen i.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Yngve Rønsen

Fastlege og tidligere seniorrådgiver i Statens helsetilsyn