Tilsvar fra NAV Kontroll Øst

May Snedsbøl

Avdelingsdirektør, NAV Kontroll Øst

Illustrasjonsfoto: BF Sandnes /Scandinavian Stockphoto

De aller fleste behandlere som praktiserer for trygdens regning gjør dette i henhold til gjeldende regelverk og gjør en veldig viktig og god jobb for NAV. Det er selvsagt ikke slik at NAV Kontroll vil utestenge leger som gjør en god jobb for NAV. Det som er viktig er at vi får objektive og korrekte erklæringer slik at vi kan fatte en riktig trygdefaglig avgjørelse.