NAV Kontroll Øst på ville veier

Tenk deg en situasjon der noen gir en falsk anmeldelse til politiet om promillekjøring – du er edru – men politiet tauer bilen din inn til verksted for å «finne noe». Eller ved husbygging – rørleggeren kontrollerer utførelsen av elektrikeren sitt arbeid – angir at det foreligger grove avvik – men uten å spesifisere disse, og helt uten referanser til standarden NEK 400:2022. Eller at en statlig myndighet over natten kan «gjøre det vanskelig for deg», siden du har ytret deg eller benyttet deg av en lovbestemt klagerett. Omtrent slik oppleves historien om NAV Kontroll Øst – behandlergruppe.

Geir Pasi Gilje

Spesialist i allmennmedisin, fastlege