Teambasert læring og kjerneverdier på Grunnkurs A

For et par år siden spurte professor emeritus Steinar Westin om jeg ville ta over ansvar for Grunnkurs A på Oppdalsuka. Han hadde da gjort en stor innsats som kursansvarlig i mange år, tross at det nå er over ti år siden han passerte normal pensjonsalder. Jeg sa etter hvert ja, med noen forutsetninger: Når jeg gjør det, så vil jeg gjøre det på en ny måte, og jeg vil ikke gjøre det alene. En annen tanke lekte også i bakhodet: Kunne det være mulig å bruke en ny pedagogisk metode, og samtidig bygge kurset rundt de allmennmedisinske kjerneverdiene?

Deltagere ved Grunnkurs A, Oppdalsuka 2023, utenfor kulturhuset. I bakgrunnen fjellet Allmannberget.

Njål Flem Mæland

Redaktør i Utposten