Morten Juul Sundnes

Onkologen som ble samfunsmedisiner

Jan Håkon Juul

Vi er ikke i slekt, fylkeslegen i Nordland og jeg, selv om vi har etternavn som er forbausende like. Morten Juul Sundnes sin vei inn i embetet er ikke selvsagt når vi nå skal få et innblikk i hva som gjør at en ihuga onkolog blir fylkeslege i Norges mest langstrakte fylke.

Morten inviterte meg inn i det aller helligste, med en rekke statsforvaltere i Nordland som sin bakgrunn.