Viljen og ståstaden i livet

Solveig Ulstein

Å verte utfordra til lyrikkstafetten er ei stor glede.

Illustrasjon: Colourbox