Seponering av antidepressiva

Rundt 300 000 personer i Norge bruker antidepressiva. Mange bruker legemidlene lenge, og kan oppleve vansker med å slutte.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Karen Boldingh Debernard

Cand.pharm, ph.d., RELIS Sør-Øst, Avd. for farmakologi, Oslo universitetssykehus