Faggruppe mot overdiagnistikk og overbehandling

Jørgen Breivold

Administrativt ansvarlig i faggruppa

Vi er opptatt av å skape økt forståelse av utfordringene rundt overdiagnostikk og overbehandling i helsevesenet, og hva allmennleger kan gjøre for å motvirke fenomenet.