Psykisk helse og pandemi

Sjeldnere hjelp for innvandrerbarn

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Under pandemiens nedstenging fra januar til april 2021, var det færre konsultasjoner for psykiske plager hos barn. Hos barn med innvandrerbakgrunn var nedgangen større og mer langvarig enn hos etnisk norske barn. Det finner norske forskere som har sett på konsultasjoner for psykiske lidelser før og etter pandemien hos barn og unge. Immigrantbakgrunn hadde også noe å si for hvor stor økningen i konsultasjoner var høsten 2021. Da hadde antallet konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten gått opp med åtte prosent for ikke-immigranter, mens det var en nedgang på 18 prosent innvandrerbarn og -unge og to prosent nedgang for etterkommere av innvandrere.