Kreftoverlevere

Få etterlever alle livsstilsråd

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fysisk aktivitet er ett av rådene for helsefremmende livsstil som veldig mange kreftoverlevere klarer å etterleve. Det er noen av funnene i en studie med data fra Tromsø-undersøkelsen i 2015–2016 – fra 1530 personer eldre enn 40 år som hadde hatt kreft. Nær ni av ti oppga at de fulgte nasjonale råd for fysisk aktivitet og alkoholbruk, og omtrent en like stor andel hadde aldri røkt eller hadde stumpet røyken. Bare 7,5 prosent oppga at de fulgte råd om kosthold. Drøyt tre av ti hadde en BMI i normalområdet. Bare 2,3 prosent fulgte alle anbefalingene. Kvinner var stort sett flinkere til å etterleve livsstilsråd enn menn. Det var ingen forskjell i etterlevelse hos de som hadde forsøkt ulike former for komplementærmedisin som akupunktur, yoga, meditasjon, kosttilskudd etc. og hos de som ikke hadde prøvd dette.