Sykmeldt for depresjon

Arbeid som helsefremmende

Illustrasjonsfoto: Colourbox

I en kvalitativ studie har norske forskere gjennom fokusgrupper intervjuet i alt 39 fastleger, psykologer, psykiatere, NAV-ansatte og arbeidstakere om deres syn på og erfaring med samhandling om de som er sykmeldt for depresjon. Deltagerne i fokusgruppene la vekt på at det under de rette forholdene kan være helsefremmende for personer med depresjon å være i arbeid. Et bedre samarbeid mellom alle aktører kan bidra til dette, gjennom delt innsikt og kunnskap og ved å bygge opp om en felles forståelse for arbeidstakerens situasjon. Deltagerne mente det er viktig med tidlig og regelmessig oppfølging av den sykmeldte, og at arbeidstakeren holder kontakt med arbeidsplassen sin.