Akutt sinusitt

Risikofaktorer for komplikasjoner

Norske forskere har innhentet data på alle voksne pasienter diagnostisert med akutt sinusitt i allmennpraksis mellom juli 2012 og juli 2019. Målet var å se om det var en sammenheng mellom antibiotikaforskriving og alvorlige komplikasjoner og sykehusinnleggelse i løpet av 30 dager. I sjuårsperioden var det en nedgang både i antall tilfeller av akutt sinusitt og i forskriving av antibiotika. Andelen sykehusinnleggelser og alvorlige komplikasjoner var stabil, med henholdsvis ti innleggelser per 10 000 tilfeller av sinusitt og 3,2 alvorlige komplikasjoner per 10 000 tilfeller. Forskerne fant en signifikant sammenheng mellom antibiotikaforskriving og sykehusinnleggelse, men ikke for alvorlige komplikasjoner. Risikofaktorer for både alvorlige komplikasjoner og for å bli innlagt på sykehus var tidligere rusmisbruk, hodeskade, hodekirurgi, misdannelser i hodet, samt å ha nedsatt immunforsvar.