40 pst.

av foreldre med somatiske, psykiske eller rusrelaterte plager ønsket at helsepersonell skulle henvise barna deres for å få hjelp. Bare 10 prosent av helsepersonell oppga at de hadde henvist barn av syke foreldre til ulike former for hjelp, og 20 prosent av foreldrene trodde at dette var blitt gjort. Det er hovedfunnene i en norsk studie. Som oftest ble barna henvist til barnevernet, som ikke var det foreldrene ønsket. Det var sjelden at helsepersonell tok kontakt med folk nærmest foreldrene og barna, som familiemedlemmer, venner, skole eller helsesykepleiere.