Danske forskere

Kartla fastlegers motivasjon

Hva er fastlegers motivasjon? Det spørsmålet har danske forskere undret seg over. Og svarene de fant var veldig forskjellige. Motivasjon for jobben ble gruppert i fem kategorier, og tallene i parentes angir andelen som svarte at motivasjonen hørte til denne kategorien: «Det handler mindre om penger (53,2 %), «Det handler om alt» (26,5 %), «Det handler om å hjelpe andre» (8,6 %), «Det handler om arbeidet» (8,2 % ) og «Det handler om penger og om pasienten» (3,5 %). Det viste seg at motivasjon i begrenset grad hadde sammenheng med karakteristikker ved fastlegen og ved praksisen. Svarresponsen var på 34,5 prosent, noe som innebar data fra 1152 fastleger. Studien ble gjennomført i 2019.