En velskrevet og svært viktig bok

Eli Berg

Ida Marie Bregård, Line Ruud Vollebæk (red.)
Helsetjenester for migranter i sårbare livssituasjoner
291 sider
Gyldendal Akademisk
Oslo 2023
ISBN 978–82-05-52389-0

Sakset fra baksideteksten: