Spennende – og viktig bok

Eli Berg

Charlotte Lunde, Per Brodal
Lek og læring i et nevroperspektiv
Hvordan gode intensjoner kan ødelegge barns lærelyst
154 sider
Universitetsforlaget
Oslo 2022
ISBN 978–82–15–03584–0

Denne boken kan antakelig være en øye-åpner for noen hver, enten man arbeider i helsevesenet, i barnehage/skole, er politiker eller rett og slett er opptatt av tematikken generelt.