Til stor ettertanke

Eli Berg

Anne Kirsti Ruud
Hvorfor spurte ingen meg?
Kommunikasjon med barn og ungdom i utfordrende livssituasjoner
2. utgave
277 sider
Gyldendal Akademisk
Oslo 2021
ISBN 978–82-05-51389-1

Fra bokens etterord: