En dagsaktuell bok

Eli Berg

Bjørn Bjorvatn
Ungdomssøvn
Utredning og behandling av forstyrret døgnrytme og andre søvnlidelser
1. utgave / 185 sider
Gyldendal Akademisk
Oslo 2016
ISBN 978–82-05-48983-7

For tiden diskuteres det heftig rundt ungdommers søvnvaner – og da spesielt med tanke på om skoledagen begynner for tidlig om morgenen for flere. Mange momenter holdes fram i media, naturlig nok. Men diskuteres dette på et faglig forsvarlig grunnlag? Kanskje ikke. I alle fall blir det langt mer interessant – og nyttig - om kunnskapsgrunnlaget utvides, slik forfatteren av denne boken bretter ut problematikken.