En begivenhet:

Fjerde utgave av lærebok i Allmennmedisin!

Dette er ingen anmeldelse, men en utilslørt hyllest. Det er ingen liten begivenhet for det allmennmedisinske miljøet i Norge som skal prises: Vi har fått en fjerde utgave av læreboken vår! Boken er et enormt løft fra mange involverte, og baserer seg i stor grad på frivillig arbeid og dugnad. Resultatet mellom de to permene er til å bli både stolt og glad over.

Den nye læreboken i allmennmedisin finnes både i papirutgave og i en digital versjon. Øverst til venstre førsteutgaven som kom ut i 1997. Seks år senere kom utgave nr. to, som man ser nederst til høyre i kollasjen.

Njål Flem Mæland

Redaktør i Utposten