Det ser ut til at fastlegene fanger opp de fleste med store psykiske plager

Pasienter med en psykisk diagnose har signifikant flere konsultasjoner hos fastlegen, uavhengig av årsak, og flere somatiske plager enn personer som ikke har en psykisk diagnose. – Ut ifra studien vår ser det ut til at fastlegene fanger opp de fleste med store psykiske plager, i hvert fall når vi ser på diagnoser, sier ph.d. og allmennlege Mina Piiksi Dahli.

– Vi skal validere at folk kan ha det vanskelig, men det er ikke alltid hensiktsmessig å gi folk som strever en diagnose, sier ph.d. Mina Piiksi Dahli, universitetslektor og allmennlege på legevakt og på legekontor.

Foto: Jan Erik Drangsland

Lisbeth Nilsen

Frilanser