Å se og bli sett

Eksistensielle grunnvilkår i allmennmedisin

En anekdote fra studietiden finnes fortsatt i min faglige hukommelse. Studenten var oppe til eksamen i pediatri og skulle vurdere et blodutstryk. ‘Hva ser du?’, spør eksaminator. ‘Eg ser prikkar – berre prikkar’, svarer studenten. Studentens utsagn var for så vidt korrekt, men svaret ble feil. Prikkene var leukocytter, pasienten hadde leukemi, og studenten strøk til eksamen.

Kirsti Malterud

Professor emerita