Fakta om arbeid i Australia

Av erfaring er det mange som tek kontakt med meg om korleis dei kan gå fram for å arbeide som lege i Australia. Eg kan berre gi generelle råd her og peike på kor ein skal leite vidare.