Pasient- og brukerombudet – hvem er vi og hva gjør vi?

‘Fastlegen min forstår ingenting, hva kan jeg gjøre?’ Slik starter en typisk fastlegehenvendelse til Pasient- og brukerombudet. Hvem er vi og hva gjør vi når vi får en slik telefon?

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Jannicke Bruvik

Pasient- og brukerombud i Vestland kontor Bergen og nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud