Menn og selvmord

Menn har høyere selvmordsrater enn kvinner. Dette gjelder i hele den vestlige verden og både i kliniske utvalg og den generelle populasjonen. Hvordan kan dette forklares, og hva kan gjøres for å forebygge?

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fredrik A. Walby

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Martin Ø. Myhre

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo