‘Kona har sendt meg’

Tanker om den aldrende mannens somatiske helse og legesøkningsadferd

Mannsrollen – hva menn tenker om seg selv og hvordan de ter seg i verden – har vært i stor endring de siste to–tre generasjonene.

Illustrasjonsfoto: Syda Productions / Scandinavian Stockphoto

Bjørn Gjelsvik

Ph.d., spesialist i allmennmedisin, fastlege, førsteamanuensis ved Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo