Menns liv og helse ved tap og livforandring

I studien Et liv verdt å leve, er utgangspunktet et helhetlig syn på mennesket og et flerdimensjonalt syn på helse. Studien berører hvordan menn opplever tap ved store livsforandringer og hvordan disse påvirker liv og helse. Den handler også om hvordan menn håndterer livet på vei mot å gjenvinne helse og gleden ved å leve. Målet med studien er å bli bedre i stand til å forstå hvilke behov mannen har i møte med helsevesenet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kari Kaldestad

Førsteamanuensis, Det helsevitenskapelige fakultet, universitetet i Stavanger

Camilla Koskinen

Professor, Det helsevitenskapelige fakultet, universitetet i Stavanger