Kollegialt vennskap

Kristin Prestegaard

På et kurs i fysikalsk medisin nylig møtte jeg flere kolleger jeg har utviklet et godt kollegialt vennskap med gjennom flere år. Det var så utrolig godt. Praten gikk naturlig og fløt avgårde grunnet vårt vennskap basert på felles interesse for faget, kombinert med åpenhet, tillitt og gjensidighet. Å være inkludert i et slikt felleskap og kalle de venner, har for meg vært en viktig ressurs inn i fastlegejobben. Det har gitt større forståelse for faget, trygghet, bedre selvfølelse, bedre utøvelse av jobben og økt engasjement for faget allmennmedisin.

Illustrasjonsfoto: Colourbox