Faggruppe i smertemedisin

Trygve Skonnord

Leder

Vinteren 2017 begynte noen smerteinteresserte fastleger å tenke på om vi skulle starte en faggruppe i smertemedisin. Det formelle etableringsmøtet ble avholdt 9. november 2017 med sju deltakere til stede. Det var en god blanding av klinikere og akademikere, og noen med føttene på begge sider. Felles for alle var interessen for smertemedisin som fagfelt. Åtte andre hadde også meldt sin interesse, så gruppen hadde 15 medlemmer fra starten. Trygve Skonnord ble valgt til leder, og Holgeir Skjeie til nestleder.