Depresjon

Kognitiv terapi like bra som mindfullness

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kognitiv atferdsterapi (CBT) og mindfullness-basert terapi (MBT) ser ut til å være like effektive ved behandling av depresjon hos voksne, målt etter intervensjon og ved oppfølging. Det er konklusjonen i en studie der forskerne har gjennomgått forskningen så langt og har inkludert 30 uavhengige randomiserte studier med i alt 2750 deltagere. Studiene har sammenlignet de to terapiene og har hatt depresjon som et primært eller sekundært utfallsmål. Artikkelforfatterne bemerker at det ikke er mulig å vise om det er de samme, eller ulike faktorer og mekanismer bak effekten av
de to behandlingsformene.