Prediabetes

Mindre diabetes med D-vitamin

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Tilskudd av vitamin D reduserer signifikant risikoen for diabetes hos voksne med prediabetes, ifølge en systematisk kunnskapsoppsummering og meta-analyse av individuelle pasientdata fra tre randomiserte studier. I studiene er oralt tilskudd med vitamin D sammenlignet med placebo. I justerte analyser reduserte vitamin D-tilskudd risikoen for diabetes med 15 prosent, og med en tre-års absolutt risikoreduksjon på 3,3 prosent. Det var ingen forskjell i effekt i predefinerte undergrupper. Effekten av vitamintilskudd var enda større hos dem som i løpet av studieperioden klarte å opprettholde et nivå av D-vitamin på minst 125 nmol/L, sammenlignet med et nivå på mellom 50 og 74 nmol/L. Hos førstnevnte var den reduserte relative risikoreduksjon for diabetes på 76 prosent, og tre års absolutt risikoreduksjon var på 18 prosent. Tilskudd av D-vitamin, versus placebo, bidro til 30 prosent større sannsynlighet for å komme ned på et normalt blodsukkernivå.