Gravide legevaktpasienter

Papirløse var sykere

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Papirløse gravide som oppsøkte Allmennlegevakten ved Oslo legevakt i perioden 2009 til 2019, ,hadde oftere alvorlige svangerskapskomplikasjoner enn gravide legevaktpasienter med lovlig opphold i Norge. Blant 829 konsultasjoner med kvinnelige pasienter definert som sannsynlig papirløse migranter, utgjorde gravide 27 prosent. Over halvparten av de gravide kvinnene viste seg å ha komplikasjoner knyttet til svangerskapet. Antatt papirløse gravide hadde nesten 1,9 ganger økt risiko for å bli triagert med høy hastegrad ved innkomst til legevakt og nær 1,7 ganger høyere risiko for å bli innlagt på sykehus enn gravide bosatt i Norge.