Fedmekirurgi

Mer magesmerter etter operasjon

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Forekomsten av kroniske magesmerter var nesten doblet to år etter fedmeoperasjon, sammenlignet med før fedmekirurgi, ifølge ny forskning. For gastrisk bypass-operasjon økte forekomsten fra 11,9 prosent til 28,7 prosent. Etter gastrisk sleeve-operasjon, økte forekomsten av smerter fra
14,3 til 26,9 prosent. De som rapporterte kroniske magesmerter etter operasjon, hadde også andre mage-/tarmplager, spesielt fordøyelsesplager etter gastrisk bypass-operasjon og refluks etter gastrisk sleeve-operasjon. Studiepopulasjonen rapporterte om bedre livskvalitet etter operasjon, selv om det var lavere skår hos dem med kroniske magesmerter. De som var plaget av smerter eller refluks før operasjonen, hadde høyere sannsynlighet for økte plager også etter fedmeoperasjon.