68

Illustrasjonsfoto: Colourbox

studier er inkludert i en systematisk kunnskapsoversikt og meta-analyse av kohortstudier på blodtrykk, hypertensjon og atrieflimmer. Personer med hypertensjon hadde 1,5 ganger høyere risiko for atrieflimmer sammenlignet med personer uten hypertensjon. For personer med et blodtrykk rundt 180/110 mmHg, var risikoen for atrieflimmer 1,8 til 2,3 ganger høyere enn for de med et blodtrykk på 90/60 mmHg.