Overvekt og fedme

Klar risikofaktor for astma

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er en statistisk signifikant risiko for astma hos personer med overvekt eller fedme. Det bekrefter forskere som har gjennomgått kunnskapsgrunnlaget for sammenhengen mellom overvekt og fedme og astma. Ved ti kilo vektøkning, økte risikoen for astma med 33 prosent. Astmarisikoen økte med 32 prosent ved fem skår høyere kroppsmasseindeks og med 26 prosent ved ti centimeter økt midjemål. Det var en klar dose-effekt mellom høyere nivå av overvekt/fedme og høyere risiko for astma. Meta-analysen er basert på 16 kohortstudier med til sammen godt over 1,1 million deltagere ut ifra søk i PubMed og EMBASE frem til mars 2021.