Det er langt igjen

Eli Berg

Kristine Sommerset Bjartnes
Kvinnehelse i kristetid
Pandemiens konsekvenser i Norge og verden
187 sider, Universitetsforlaget, Oslo 2023
ISBN 978-82-15-05465-0

rst som sist: Denne boken er rystende lesning. Sakset fra baksideteksten: Forfatteren gir