Menns helse og identitetspolitikkens skyggesider

Kjønnsaspektet er en viktig faktor ved helse og uhelse. Samtidig er det store farer knyttet til å definere grupper i samfunnet som ofre. Gruppen selv kan gå inn i offerrollen, og problemer hos dem som ikke tilhører gruppen kan bli oversett. Det er på tide å nyansere debatten om kjønn og helse.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Eivind Meland

Professor emeritus og veileder for ALIS

Dag Furuholmen †

Spesialist i psykiatri og forfatter