Praktisk økonomi

Per Wium

Otto Armin Smiseth
Managing a Hospital
How to Succeed as a Clinical Leader in the Post-Pandemic Age
Springer 2023 Business Guides on the Go 
ISBN 978-3-031-17610-4
ISBN 978-031-17611-4 (eBook)

Otto Smiseth har en interessant faglig utvikling bak seg. Hjertemedisin har gått gjennom hele historien. Professor Ole D. Mjøs i Tromsø var hans mentor og veileder som doktorgradskandidat. Etter hvert har han dreiet interessen mer mot samfunnsmedisin. Boken har som målgruppe ledere i helsetjenesten, men også jurister og politikere. Kommuneoverleger vil kjenne seg igjen i beskrivelsene. Den beskriver hvordan en stor medisinsk seksjon bør ledes. Du får vite om både feil og suksess. Hele veien må helsepersonell møte pasienten med respekt og sympati. Boken understreker viktigheten av å legge opp en god prosess, og følge den. Ledere må ikke ha oppmerksomheten hele tiden på å kontrollere medarbeidere, men å bruke tid på å utvikle bedre tjenester.