Kjønnsinkongruens – aktuelt og kontroversielt

Det har vært skrevet mye om kjønnsinkongruens i media de siste årene. Fra å være et svært sjeldent tema på allmennlegens kontor, har dette blitt noe vi må forholde oss til oftere og oftere.

Monica Berg

Fastlege i Trondheim

Henrik Richter Hammeren

Fastlege i Trondheim

Illustrasjonsfoto: Colourbox