Prostataprat

Det enkle er ofte det beste. Noen ganger fungerer det slik. Opparbeidet tillitt kan være nok til at pasienten raskt konkluderer: Om du mener jeg ikke bør gjøre det, så stoler jeg på deg. Andre ganger kan en samtale om å ta eller ikke å ta PSA testen fortone seg som en «å være eller ikke å være» samtale.

PSA-test – et være eller ikke være – for pasienten eller for fastlegen?

Njål Flem Mæland

Redaktør i Utposten