Ikke bare gøy på landet

Mange av dagens gårdbrukere i Norge har en arbeidssituasjon som innebærer høy risiko for psykisk uhelse. De eksisterende ressursene i nettverket rundt bonden kan inneholde et uutnyttet potensial, som kan forebygge psykisk uhelse og utbrenthet.

Selvstendig næringsdrivende arbeider ofte alene og dermed er det færre som kan oppfatte signalene om overbelastning.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Trond Løkling

Psykolog, PwC/NTNU