Kvinnehelse, mannehelse, menneskehelse

Njål Flem Mæland

Illustrasjon: Colourbox / bearbeidet