Serumkonsentrasjon av legemidler:

– Hva betyr prøvesvaret?

Allmennpraktikere rekvirerer ofte serumkonsentrasjonsmåling av legemidler. Dette er nyttig spesielt for legemidler med smalt terapeutisk vindu, eller når det er utfordrende å måle klinisk effekt. Det er imidlertid flere forhold rundt prøvetakingen som er avgjørende for at prøvesvaret blir fortolket riktig. Det er også viktig å forstå hva som ligger til grunn for legemidlers referanseområder.

Vilde Lehne Michalsen

Lege i spesialisering i klinisk farmakologi, UNN