Møte med NHS Education for Scotland

Utpostens redaksjon var forventingsfull før møtet med NHS Education for Scotland (NES), som er utdanningsinstitusjon for den offentlige helsetjenesten i Skottland. Våre forventninger ble innfridd i alt fra hyggelig vertskap til gode presentasjoner og faglig inspirerende diskusjoner. NES har ansvar for å utdanne og veilede leger i Skottland. I denne porteføljen finner vi blant annet flere tverrfaglige prosjekter og ansvarsområder som pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og ikke minst etablering av Skottlands distriktsmedisinske senter.

Utpostens redaksjon fikk servert både kaffe og nytrukket te, og diskusjonen fløt engasjert både over bordet og via digitale flater.

Kristina Riis Iden

Redaktør i Utposten

Arild Iversen

Redaktør i Utposten