Reisebrev fra Skottland

Det er stor grunn til å takke skottene for deres bidrag til menneskeheten. Som allmennleger bør vi også se til Skottland: Deres National Health System, NHS, er forbildet for vårt helsevesen og for vår allmennlegetjeneste. Allmennmedisin som akademisk fag har sine røtter i Skottland. I dag er landet preget av utfordringer vi kan kjenne oss igjen i: økende ulikhet og fattigdom, rekrutteringsproblemer i distriktene og et helsevesen i krise.

Mens det fortsatt var snø på Gardermoen, var det tidlig grønt i Edinburgh. Edinburgh Castle i bakgrunnen.

Njål Flem Mæland

Redaktør i Utposten