Forskning på Oslo legevakt

Allmennlegevakten i Oslo har fått sin første professor i allmennmedisin. Odd Martin Vallersnes er den faglige ryggraden i et ungt akademisk fagmiljø ved legevakten, der praksisnær forskning raskt kommer pasientene til gode.

Therese Renaa

Redaktør i Utposten