SKIL – fra legekontor til legetjenester

Hvordan dialog skaper en bedre helsetjeneste

Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) ble omdannet til en stiftelse fra 2021 og omdøpt til Stiftelsen Senter for kvalitet i legetjenester. SKIL styrker satsingen på samarbeid med andre legetjenester utenfor sykehus, deriblant sykehjem, legevakt, kommuneoverleger og avtalespesialister. SKIL har vokst fra å være nærmest et enkeltmannsforetak i 2015, til en liten bedrift, til dagens forankring i hele landet med økende påmelding til våre aktiviteter.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nicolas Øyane

Spesialist i allmennmedisin, fastlege, daglig leder av Senter for kvalitet i legetjenester